Saç Ekimi

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi istanbul, saç olan bölgeden alınan saç köklerinin saçsız bölgeye nakledilmesidir. Saç ekimi, sağlıklı ve güçlü saç köklerinin ömür boyu dökülmeyen alan diye tabir edilen ense ve kulak üstünden alınarak seyrelmiş ya da tamamen açılmış bölgeye nakil işlemidir.

Başın yan ve arka bölgesinde yeterince saçı olan herkes saç ekimi için uygun adaydır. Bu kişilerde FUT, FUE yöntemlerinin her ikisi de kullanılabilir. Saç, nakli cerrahisinde hızlı ve başarılı gelişmeler sayesinde işlem kalitesi de doğru orantıda artmıştır. Ciddi ve titiz çalışma sonunda çok doğal bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Saç nakli, arzu edilen her yaşta uygulanabilir.

Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği, ağır karaciğer ve kalp hastalarına uygulanmamaktadır. Saç ekimi ağrısız ve acısız bir işlemdir. Lokal anestezi denilen bölgesel uyuşturma tekniği ile ekim yapılır. Anestezinin etkisi işlem boyunca devam eder. İşlem sonrasında ekim yada alım yapılan bölgede hiç bir ağrı, acı, şişlik olmaz.

Saç ekimi operasyonu uzman hekim kontrolleri altında yapılır. Ameliyat sırasında hiçbir acı duymamanız için lokal anestezi altında ense bölgesinin üst kısmında bulunan saç köklerine ihtiyaç duyularak özel keskin iğneler yardımıyla buradan saç kökleri tek tek alınır ve saç dökülen bölgeye mevcut miktarda ekim sağlanır. Ekilen saçlar ömür boyu hiçbir zaman dökülmeyecektir ve sonradan her yıl hiçbir bakım yapılmaya gerek duymadan ömür boyu yeni saçlarınızı kullanabilirsiniz.

FUT ve FUE Saç Ekim Tekniği

Saç ekiminde daha eski bir yöntem olan FUT tekniği, kafanın arka bölgesinde uzun ve geniş iz bırakan bir teknik olduğundan günümüz koşullarında daha az tercih edilen bir tekniktir. Artık teknolojinin gelişimi sayesinde saç ekimi operasyonları FUE tekniği ile yapılmaktadır. FUE tekniği ağrısız, doğal izlenimler bırakan, operasyondan sonra kısa süreli iyileşme sağlayan, saç köklerinin özel keskin iğneler ile tek tek ağrısız bir şekilde alınmasıyla önerilen ve uygulanan bir yöntemdir.

Modern anlamda saç nakli, foliküler üniteler halinde FUT ve FUE Saç Ekimi yöntemleriyle yapılıyor.

FUT Yönetimi

FUT yönteminde enseden bir saçlı deri şeridi alınır ve canlı saç kökleri foliküler üniteler halinde bu şeridin içinden tek tek ayıklanır.
Ensedeki yara dikişle kapatılır ve sonuçta ileride görülmeyecek şekilde gizlenir.

FUE Yönetimi

FUE yönteminde enseden canlı foliküler üniteler tek tek alınır. Homojen bir şekilde alındığı için ensede iz belli olmaz. Bu yöntemle vücut kıllarından saç nakli yapmak da mümkündür, ensenin yetersiz olduğu durumlarda bu yöntem kullanılır. Her iki yöntemde de ekim şekli aynıdır. Ekilecek bölgede minik kanallar açıldıktan sonra bu foliküler üniteler tek tek ekilir.

Saç Ekimi Uygulaması

FUE yöntemiyle yapılan saç ekiminde; kökler tek tek özel keskin iğneler(punch)aracılığıyla alınır. Bu iğneler sayesinde tekli, ikili ve üçlü, dörtlü kökler zedelenmeden çıkarılır. Tecrübeli bir hekim hastanın ilk köklerini aldıktan sonra dışarıda inceleyerek kalınlığa bağlı uygun çaptaki iğne ile çalışarak başarılı bir şekilde kökleri çıkarabilir. Eğer kişinin kökleri ince ise ve tekli köklerin çok olduğu bir kısımdan alınıyorsa iğne daha dar seçilir. Bir kök alımı seansı sırasında farklı çapta iğneler kullanılarak sağlıklı kök alma işlemi sağlanır.

İşlemin diğer bir önemli kısmı, saçın içine yerleştirileceği kanalların açılmasıdır. Kanallar saçın yönünde ve açısı korunarak açılmazsa doğal duruş sağlanamaz. Saç ekiminden önce yapılan planlamayla hangi köklerin hangi alanlara ekileceği önceden belirlenmiştir. Uygun alana uygun kök ekilmezse doğal görüntü yakalanamaz. Saç ekimi sırasında köklerin bir seferde fazla bekletilmeden hızlıca kanallara yerleştirilmesi saçın canlılığı açısından çok önemlidir.

Köklerin genişliği açılacak kanalların çapını belirleyen en önemli unsurdur geniş açılan kanallara ince kökler kolay yerleşir fakat geri çıkması da bir o kadar kolaydır bu nedenle uygun kökler uygun kanallara nakledilmelidir. Bazen işlemin çabuk bitmesi daha kaliteli bir çalışma olduğunu göstermez çünkü tekli kökler ince açılmış kanallara yavaş ve düzgün açıyla yerleştirilir ise dokunun birbirini tutma olasılığı daha yüksek olur bu da belli bir zaman alan hassas bir işlem demektir.

Saç Dökülmesi Evreleri

Saç dökülmesinin günde 50-80 adet olması fizyolojiktir, yani normaldir. Ancak bunun daha üzerinde bir dökülmeyi vücut tolere edemeyeceği için zaman içinde saçlarda seyrelme, saç kaybı ve kelliğe giden bir süreç gelişebilir.

Evre 1: İlk aşamadır. Hastanın çoğunlukla farkına varmadığı tipteki erken tip saç dökülmesini tanımlar. Hastayı bu aşamada yakalama olasılığı çok düşüktür. Çoğunlukla olağan mevsimsel dökülmelerle karıştırılır ve tedavi edilmezler.

Evre 2: Saç dökülme sorunu yaşayan genç hastaların hekime başvurduğu ilk evredir. Çoğunlukla ergenliğin ilk dönemlerine denk düşer ve hastaların çoğu bu dönemi şampuanlarını değiştirerek ve saç dökülmesini durdurucu olduğunu düşündükleri ürünleri denemekle atlatır.

Evre 3: Tıbbi girişimde bulunulması gereken evredir. Çok şampuan değiştirmiş, bir çok değişik ürün kullanmış olan hastaların klinik uygulamalara ilgi gösterdikleri, mezoterapi, termoterapi ve diğer klinik uygulamalar ile saç ekimi arasında kalan hasta gurubunu ifade eder. Saç dökülmesinin hasta tarafından kabul gördüğü ve eğer bir tedbir alınmazsa ilerleyeceğine dair kuvvetli kanaatlerin oluşuğu dönemdir. Hastalar yaşları çoğunlukla genç olduğu için cerrahi uygulamalardan uzak durmaya çalışır ve daha noninvazif yöntemlere yönelirler. Mezoterapiden fayda görülebilecek dönemlerdir. Yine de saç ekimi ile diğer yöntemler arasında kalan hasta gurubunun kararı vermesi zaman alacaktır.

Evre 4: Artık saç dökülmesinin açık alanlar şeklinde kendini iyice belli ettiği, şakaklar ve tepeye oturduğu en net dönemdir. Hasta değişik tedavi seçeneklerinden sıkılmış ve daha radikal yöntemlere hazır durumdadır. Evre 5 ile beraber en fazla saç ekimi hastasının alındığı evreler olarak bilinirler. 28-35 yaş grubunda daha sık rastlanır. Bu evre aynı zamanda saç köprüsü olarak tanımlanan tepe ile şakak dökülmeleri arasındaki sağlam bölümün dökülme riski taşıdığı ve hastanın ilerde ikinci bir seans saç ekimine ihtiyaç duyma olasılığının en yüksek olduğu evredir.

Evre 5: Norwood ‘ un kritik evre olarak tanımladığı bu evrede süreç çok hızlı gelişir. Evre 4 ün evre 5 e dönüşmesi çoğunlukla hastanın fark etmediği bir dönemdir gerçekleşir. Saç köprüsü ya tamamen ortadan kalkmış ya da velluslarla kaplı olduğu için saç köprüsü yok varsayılmalıdır. Evre 4 ile ayrıldıkları çok kesin bir sınır yoktur. Birçok saç ekim hastası bu iki evreden birinde veya arasındadır. Evre 5 a olarak tanımlanan hasta grubuna çoğunlukla iki seans saç ekimi yapılması gerekir. Evre 6 ya geçişin başlangıcı olması açısından daha ağır bir evreyi ifade eder.

Evre 6: Bu evrede saç köprüsü tamamen ortadan kalmıştır. Şakaklar, ön ve verteks dökülmesi birleşmiştir. Tek bir seansla hastaya saç naklinin yüz güldürücü olmadığı evredir. Bu evrede donör sahadaki saçların seyrek olma ihtimali yüksektir. Bu sebeple saçlı deriden yeterli sayıda greftin çıkmama olasılığını akılda tutmalı ve vücut kıllarından ( sakal ve göğüs) yararlanılmalıdır.

Evre 7: Usulen skala içine yerleştirilmiş ama çoğunlukla tedavi alamayacak derecede yoğun dökülmesi olan ve süreci tamamlanmış hasta grubunu ifade eder. Saç dökülmesi sorunu yaşayan hasta guruplarının en kötü durumda olanlarını ifade eder. Dökülme sahası iyice belirginleşmiş, hatlar oturmuş, çoğunlukla sağlam taraftaki saçlar seyrekleşmiş ve saçlı deri parlak bir görünüm almıştır. Hastanın talep ettiği tedavi yönteminin hekim tarafından reddedilme olasılığı çok yüksektir. Mortal dökülme olarak kabul görürler ve diğer tıp dışı seçeneklere ( peruk, protez vs.) daha yatkındırlar. Yine de donör sahası güçlü ve sadece seyrek de olsa saçsız olan kısımları biraz saçlandırmak arzusunda olan hastalara saç nakli birkaç seans halinde yapılabilir.

Saç Ekim Merkezi İstanbul

Saç ekimi işlemi oldukça yaygın olarak yapılan estetik cerrahi operasyonudur. Özellikle ülkemizde sıkça yapılan operasyonlar arasına girmeyi başaran estetik cerrahi girişimiyle bir ya da birkaç seansta saç ekiminiz tamamlanarak 8-9-12 ayların sonunda istediğiniz görüntüye rahatlıkla kavuşacağınız bir ameliyat türüdür. Bu alanda, konunun uzmanı olan doktorların tercihi olan FUE saç ekimi tekniği ile başarılı sonuçlar alabilmek mümkündür. Saç ekimi merkezi İstanbul olarak Türkiye ve yurt dışından gelen hastalarımızın taleplerini bu alanda en iyi şekilde karşılayabilmekteyiz.

Saç Ekimi Fiyatları

Hastalarımızın en çok sormuş olduğu sorular arasında saç ekimi fiyatları yer almaktadır. Saç Ekimi Merkezi istanbul olarak Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu uyarılar neticesinde internet sitelerinde ameliyat fiyatlarının belirtilmesi yasaktır. Saç ektirme fiyatları hakkında net bir bilgi almak için iletişim bilgilerimiz sayfamıza girerek müşteri temsilcimiz ile görüşebilir veya saç ekimi talep formu sayfamıza girerek formu doldurabilirsiniz. Müşteri temsilcimiz en kısa süre içerisinde e-mail veya telefon yoluyla sizlere dönüş sağlayacaktır.

Şimdi Ara!
Harita