Silhouette Soft İle Yüz Germe

Silhouette Soft İle Yüz Germe

Günümüzde son derece hızlanan günlük yaşantı içinde zamanın da giderek daha değerli hale gelmesi bütün branşlarda olduğu gibi ermatolojik cerrahide de daha az doku hasarına neden olan, daha az riskli ve mümkün olan en kısa sürede normal hayata dönmeyi sağlayacak “minimal invaziv” tekniklere olan ilgiyi artırmıştır.

“Silhouette dikiş sistemi” ile askı dikişlerinin üzerine belirli aralıklarla yerleştirilen ve doku içinde zamanla eriyen koniler sayesinde yöntemin etkilerinin önceki tekniklere göre önemli ölçüde kalıcı olması sağlanmıştır. Silhouette sistemi uygulamalarında uygun teknik kullanıldığı sürece dikiş ve koniler dışarıdan hiç bir şekilde fark edilmemektedir.

Silhouette Dikiş Sisteminin Tipleri

1 – Silhouette Lift

Silhouette lift dikiş askı tekniğinde ipler şakak bölgesinde saçlı deri içinde yapılan bir kesiden geçirilerek cilt altına yerleştirilmektedir. Silhouette lift ile yüz, yanaklar ve boyun bölgelerindeki sarkmalara 45-60 dakika gibi çok kısa bir sürede, lokal anestezi altında müdahale edilebilmektedir. Hastaların işlemden 2 gün sonra normal hayatlarına dönebilmelerinin yanı sıra müdahalenin etkilerinin 2 hafta içinde tam olarak kaybolması ile doğal ve yumuşak yüz hatlarının ortaya çıkması en önemli avantajlar olarak görülmektedir. Dokularda sağlanan etkiler 2-4 yıla kadar kalıcı olmakla beraber bir taraftan normal yaşlanma süreçleri de devam ettiği için işlemin sonuçlarının kalıcılığında kişisel faktörler önemli rol oynamaktadır. Eriyen koniler ve erimeyen iplerden oluşan bu sistemde etkinin azalmasını takiben yüz cildindeki mevcut ipler kullanılarak tekrar askı uygulanabilmektedir.

2 – Silhouette Soft

İpler üzerlerinde yer alan ve cilt altı dokulara tutunma özelliği olan konilerin çift yönlü yerleştirilmesi silhouette Soft dikişlerinin cilde herhangi bir kesi yapılmadan doğrudan cilt üzerine açılan iğne delikleri yolu ile uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Silhouette soft iplikleri sadece işlem bölgesine yapılan lokal anestezi ile 15-20 dakika kadar kısa sürede yerleştirilebilmekte, hastalar işlem sonrasında hemen günlük aktivitelerine dönebilmektedirler.

Yüz ve boyunda hacim artışı ve cilt sıkılaşması sağlayan silhouette Soft dikişleri kaş kaldırma ve şekillendirme amacı ile de kullanılabilmektedir.

Silhouette Soft dikişlerinde koniler ve dikiş materyalinin erimeleri sırasında doku içinde yenilenmeyi sağlayan mekanizmaları uyararak yeni kolajen sentezini uyarması bu sistemin önemli avantajlarından birisidir.

Şimdi Ara!
Harita